Εξώφυλλο βιβλίου προγραμματα στο νηπιαωγείο και το δημοτικό

Τίτλος: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


Συγγραφέας: ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΕΖΑΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

Περιγραφή:


Ένα πρωτότυπο βιβλίο με πέντε καινοτόμα προγράμματα για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, με
τη μορφή διαθεματικών προσεγγίσεων, τα οποία στηρίζονται στη βιωματική, συνεργατική και
πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης.


Οι τομείς άντλησης των θεμάτων αφορούν την προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση, το
περιβάλλον και την αειφορία, την τέχνη και την τεχνολογία καθώς και ζητήματα κοινωνικού
προβληματισμού.
Οι δραστηριότητες που προτείνονται προωθούν τον διάλογο, την εργασία σε ομάδες, τη
συνεργασία με τους γονείς, τους φορείς και την τοπική κοινότητα, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την
ανάπτυξη δράσεων, τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και την αυτοαξιολόγηση και τον μετά
γνωστικό αναστοχασμό.
Το βιβλίο περιέχει, επίσης, ιδέες για δημιουργική έκφραση, βιβλιογραφία για κάθε θέμα, φύλλα
αξιολόγησης και μεταγνωστικού στοχασμού, και προτάσεις για διεύρυνση σε άλλους τομείς και
αντικείμενα της σχολικής μονάδας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

www.000webhost.com